ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТУ ПОСТІЙНОГО ПРОЖИВАННЯ НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ З МЕТОЮ НАБУТТЯ ГРОМАДЯНСТВА

До Глухівського бюро правової допомоги почали надходити звернення від громадян, які постійно проживали на території України, однак, з тих чи інших причин не отримали паспорт громадянина України у встановлений законом строк

У зв’язку з цим, ці громадяни не мають можливості підтвердити свою особу та вчиняти правочини, а при зверненні до міграційної служби їм відмовляють у видачі паспорта громадянина України.

Відповідно до ч. 1ст. 3 Закону України «Про громадянство України» громадянами України є усі громадяни колишнього СРСР, які на момент проголошення незалежності України (24 серпня 1991 року) постійно проживали на території України. Про належність до громадянства України таких осіб може свідчити наявність у паспортах громадянина колишнього СРСР відмітки про прописку, що підтверджує факт їхнього постійного проживання на території України за станом на 24.08.1991 року.

Відповідно до ч. 2 ст. 3 Закону України «Про громадянство України»  особи, незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань,  статі, етнічного та соціального походження, майнового стану, місця проживання, мовних чи інших ознак,  які на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» (13 листопада 1991 року) проживали в Україні і не були громадянами інших держав, також є громадянами України.

Отже, виходячи з норм чинного законодавства, юридичне значення має саме факт постійного проживання на території України на момент проголошення незалежності України – 24.08.1991 року або на момент набрання чинності Законом України «Про громадянство України» – 13.11.1991 року.

Листом Верховного суду України від 01.01.2012 року про судову практику розгляду справ про встановлення фактів, що мають юридичне значення роз’яснено, що у порядку ч.2 ст. 256, яка змінена на ст. 315 ЦПК, суди встановлюють факти, що породжують право особи на набуття громадянства України, зокрема постійного проживання на території України. Для встановлення факту належності до громадянства України відповідно до положень ст. 315 ЦПК та залежно від підстав цього встановлення предметом розгляду в суді можуть бути зокрема, заяви про встановлення таких фактів: постійного проживання на території України станом на 24 серпня 1991 р., 13 листопада 1991 року.

Тобто, для отримання паспорта громадянина України спочатку потрібно звернутися до суду із заявою про встановлення вищезазначеного факту. Доказами у цьому випадку можуть слугувати довідки органів місцевого самоврядування, поквартирні картки та картки прописки, інші документи, в яких чітко зазначений період проживання на території України, а також показання свідків.

За отриманням безоплатної правової допомоги звертайтеся до:

Шосткинський місцевий центр – 41100, м. Шостка, вул. Горького, 4. тел. (05449) 7-30-94
Глухівське бюро правової допомоги – 41400, м. Глухів, вул. Шевченко, 4. тел. (05444) 7-07-20, (05444) 7-07-12

Кролевецьке бюро правової допомоги – 41300, м. Кролевець, вул. Європейська, 15, тел. (05453) 9-52-47

Середино-Будське бюро правової допомоги – 41000, м. Середина-Буда, вул. Троїцька, 2. тел. (05451) 7-10-62

Ямпільське бюро правової допомоги – 41200, смт Ямпіль, бульвар Ювілейний, 1. тел. (05456) 2-20-50

Окрім того, в Україні діє єдиний номер з надання безоплатної правової допомоги – 0-800-213-103 (цілодобово, у межах України – безкоштовно).

Зателефонувавши за ним, Ви зможете дізнатися адреси та контакти центрів у всіх регіонах України та отримати консультацію фахівців БПД.