Районна газета

Повідомлення про проведення установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Глухівській районній державній адміністрації

До уваги представників інститутів громадянського суспільства!

 Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами) проводиться робота по формуванню нового складу громадської ради при Глухівській районній  державній адміністрації (далі – громадська рада).

Розпорядженням голови Глухівської районної державної адміністрації від 13.05.2019 № 107-ОД утворена ініціативна група з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Глухівській районній державній адміністрації (далі – ініціативна група).

Установчі збори для формування нового складу громадської ради при Глухівській районній державній адміністрації (далі – установчі збори) будуть проведені відповідно до Типового положення про громадську раду при міністерстві, іншому центральному органі виконавчої влади, Раді міністрів Автономної Республіки Крим, обласній, Київській та Севастопольській міській, районній, районній у мм. Києві та Севастополі державній адміністрації, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 3 листопада 2010 р. № 996 (зі змінами).

Відповідно до протоколу № 1 від 15.05.2019 засідання ініціативної групи з 31 травня 2019 року розпочинається прийом документів для участі в установчих зборах для формування нового складу громадської ради.

Установчі збори відбудуться о 10 годині 18 липня 2019 року в залі засідань Глухівської районної державної адміністрації.

Основними завданнями громадської ради є:

сприяння реалізації громадянами конституційного права на участь в управлінні державними справами;

здійснення громадського контролю за діяльністю органу;

сприяння врахуванню органом громадської думки під час формування та реалізації державної політики.

До складу громадської ради можуть бути обрані представники громадських об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та їх об’єднань, засобів масової інформації (далі - інститути громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків (відокремлених підрозділів, філій, представництв, місцевих організацій тощо) для участі в установчих зборах або рейтинговому голосуванні  делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради.

До складу громадської ради не можуть бути обрані представники інститутів громадянського суспільства, які є народними депутатами України, депутатами Верховної Ради Автономної Республіки Крим та місцевих рад, посадовими особами органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим та органів місцевого самоврядування.

Склад громадської ради може формуватися шляхом рейтингового голосування на установчих зборах або рейтингового електронного голосування. Рішення про спосіб формування складу громадської ради приймається районною державною адміністрацією.

Кількісний склад громадської ради визначається ініціативною групою та не може становити більш ніж 35 осіб.

Якщо кількість кандидатів до складу громадської ради дорівнює або менше її кількісного складу, визначеного ініціативною групою, рейтингове голосування на установчих зборах або рейтингове електронне голосування не проводиться. У такому разі всі кандидати, документи яких відповідають установленим вимогам, вважаються обраними до складу громадської ради.

Строк повноважень складу громадської ради - два роки.

Інститут громадянського суспільства незалежно від своєї організаційної структури та наявності місцевих осередків для участі в установчих зборах або рейтинговому електронному голосуванні делегує одного представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу ради. Пов’язані інститути громадянського суспільства не можуть делегувати своїх представників до складу однієї громадської ради.

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту громадянського суспільства.

Зразки заяви та інших документів (зразки 1-5) необхідно завантажити за цим посиланням.

До заяви додаються:

1) прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, рішення про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради (зразок 1);

2) заява делегованого представника інституту громадянського суспільства з наданням згоди на обробку персональних даних відповідно до Закону України «Про захист персональних даних», підписана ним особисто (зразок 2);

3) біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, числа, місяця, року і місця народження, громадянства, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, відомостей про освіту, наявність наукового ступеня, трудову та/або громадську діяльність, контактної інформації (зразок 3);

4) відомості про результати діяльності інституту громадянського суспільства (проведені заходи, дослідження, надані послуги, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної, регіональної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості, річний фінансовий звіт (за наявності) тощо) протягом шести місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради (зразок 4);

5) відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону (зразок 5);

6) мотиваційний лист делегованого представника інституту громадянського суспільства, в якому наводяться мотиви бути обраним до складу громадської ради та бачення щодо роботи у такій раді;

7) фото делегованого представника інституту громадянського суспільства, а також посилання на офіційний веб-сайт інституту громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (за наявності).

Заяви інституту громадянського суспільства та делегованого ним представника подаються у паперовому або електронному вигляді. Інші документи надсилаються в електронному вигляді на електронну адресу: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 календарних днів до їх проведення. 

У разі виявлення невідповідності документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, встановленим Типовим положенням вимогам ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення установчих зборів інформує в електронній формі про таку невідповідність інститут громадянського суспільства з пропозицією щодо усунення виявлених недоліків  протягом п’яти календарних днів. 

За результатами перевірки документів, поданих інститутами громадянського суспільства, на відповідність установленим Типовим положенням вимогам ініціативна група складає список кандидатів до складу громадської ради, які можуть брати участь в установчих зборах, та список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови. 

Не пізніше ніж за п’ять робочих днів до дати проведення установчих зборів Глухівська районна державна адміністрація на своєму веб-сайті оприлюднює: 

список кандидатів до складу громадської ради;біографічні довідки, фото та мотиваційні листи кандидатів до складу громадської ради;

відомості за останні шість місяців до дати оприлюднення органом виконавчої влади повідомлення про формування складу громадської ради щодо результатів діяльності інститутів громадянського суспільства, представники яких є кандидатами до складу громадської ради, а також посилання на офіційні веб-сайти інститутів громадянського суспільства, сторінки у соціальних мережах (у разі наявності); 

список представників інститутів громадянського суспільства, яким відмовлено в участі в установчих зборах із зазначенням підстав для відмови;

уточнену інформацію про дату, час, місце проведення установчих зборів.

Підставами для відмови представнику інституту громадянського суспільства в участі в установчих зборах є: 

невідповідність документів (відомостей), поданих інститутом громадянського суспільства, вимогам пункту 10 Типового положення; 

неусунення інститутом громадянського суспільства невідповідності поданих документів (відомостей) вимогам, встановленим Типовим положенням, у строк відповідно до абзацу п’ятнадцятого пункту 10 Типового положення; 

невідповідність інституту громадянського суспільства або делегованого ним представника вимогам, встановленим пунктом 6 Типового положення; 

недостовірність інформації, що міститься в документах (відомостях), поданих для участі в установчих зборах; 

відмова інституту громадянського суспільства від участі в установчих зборах шляхом надсилання органу виконавчої влади офіційного листа; 

перебування інституту громадянського суспільства, який делегував свого представника для участі в установчих зборах, у процесі припинення. 

Документи приймаються за адресою м. Глухів, вул. Києво-Московська, 43, к. 4 (Глухівська районна державна адміністрація) до 17.00 17 червня 2019 року.

 Відповідальна особа: начальник відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату Глухівської районної державної адміністрації Саботан Лариса Олексіївна, телефон (05444) 2-52-51, електронна адреса Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .

 Порядок проведення установчих зборів:

1. Відкриття установчих зборів уповноваженим представником ініціативної групи.

2. Обрання лічильної комісії.

3. Обрання голови зборів.

4. Обрання секретаря зборів.

5. Заслуховування інформації уповноваженого представника ініціативної групи щодо підготовки установчих зборів.

6. Склад громадської ради.

 Склад

ініціативної групи з підготовки установчих зборів для формування нового складу громадської ради при Глухівській районній державній адміністрації 

Харченко

Олена Григорівна

керівник апарату Глухівської районної державної адміністрації, голова ініціативної групи

Саботан 

Лариса Олексіївна

начальник відділу організаційної роботи та комунікацій з громадськістю апарату Глухівської районної державної адміністрації, секретар ініціативної групи

Горбачов

Олексій Олексійович

голова Глухівської районної організації Товариства сприяння обороні України (за згодою)

Івахненко

Юрій Степанович

начальник відділу юридичного забезпечення, управління персоналом, взаємодії з правоохоронними органами, оборонної та мобілізаційної роботи апарату Глухівської районної державної адміністрації

Муковоз

Тетяна Миколаївна

редактор газети «Глухівщина», голова громадської ради при Глухівській районній державній адміністрації (за згодою)

Соломенний

Володимир Іванович

голова Глухівської районної організацій ветеранів (за згодою)