Районна газета

ПРАВА ЛЮДИНИ У ВІДНОСИНАХ З ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ

Вже традиційно в грудні в Україні проводиться Всеукраїнський тиждень права. Основна мета держави – навчити людей, які в ній проживають, не тільки користуватися правами, але і дотримуватися правової поведінки у відносинах з іншими людьми, установами і так далі. І якщо дотримання поведінкових норм буде здійснюватися на найпочатковіших етапах, то менше буде допускатися правопорушень. Основна ж спрямованість держави – охорона прав людини, їх захист та неприпустимість порушень з боку інших осіб, тому управління Пенсійного фонду в м. Глухові та Глухівському районі нагадує.

Кожен громадянин, який звертається в управління, має право:

 • на шанобливе ставлення;
 • безперешкодно подавати заяви, скарги, пропозиції з питань, які стосуються пенсійного забезпечення;
 • на особистий прийом керівних працівників і спеціалістів органів Фонду за встановленими в цих органах графіками та на звернення в громадські приймальні органів Фонду;
 • оскаржувати рішення органів Фонду нижчого рівня в органах Фонду вищого рівня або в судовому порядку.

Громадяни мають право отримувати вичерпну інформацію про своє пенсійне забезпечення:

 • ознайомлюватись у приміщеннях управління з матеріалами своєї пенсійної справи, особовим рахунком, інформацією про себе, занесеною в електронну базу даних Фонду;
 • вимагати надання завірених в установленому порядку копій документів, що містяться в пенсійній справі, і копій розпоряджень про призначення (перерахунок) пенсії;
 • ознайомлюватись в управлінні з нормативно-правовими актами, на підставі яких призначено пенсію, робити з них виписки та копії;
 • діставати будь-яку іншу інформацію про своє пенсійне забезпечення, яка є в управлінні.

Звертаючись із приводу призначення пенсії, громадяни мають право:

 • подавати заяву про призначення пенсії з необхідними документами в будь-який час після виникнення права на пенсію або не раніше як за місяць до виникнення такого права:

- через представника підприємства, установи, організації;

- особисто;

- поштовим відправленням;

- через представника, який діє на підставі довіреності;

 • надати документи, потрібні для призначення пенсії, які підтверджують стаж, заробіток, право на надбавки та підвищення протягом трьох місяців із дня подання заяви;
 • одержати розписку в управлінні про перелік прийнятих документів;
 • вимагати від управління надання допомоги в одержанні необхідних для призначення пенсії документів або в перевірці підстав їх невидачі;
 • одержати письмове повідомлення з управління про призначення пенсії або про відмову в її призначенні із зазначенням причин відмови;
 • одержати пенсійне посвідчення.

Громадяни, яким призначено пенсію, мають право:

 • вибрати організацію, що здійснюватиме виплату й доставку пенсії (поштове відділення чи банківську установу);
 • одержувати пенсію не пізніше як 25-го числа місяця, за який виплачують пенсію;
 • на виплату пенсії за шість місяців наперед у разі виїзду на постійне місце проживання за кордон.

Реалізуючи своє право на звернення, громадяни можуть:

 • звертатися в управління з пропозиціями, заявами та скаргами, одержувати вичерпні відповіді протягом часу, визначеного в Законі України «Про звернення громадян»;
 • вимагати розгляду звернення у своїй присутності та з участю посадових осіб управління, які приймають рішення за результатами розгляду звернення.

Громадяни з обмеженими фізичними можливостями мають право:

 • на безперешкодний доступ до приміщень управління, які мають бути обладнані необхідними для цього засобами;
 • вимагати особистого прийому вдома, коли за станом здоров'я не мають змоги прибути в управління Пенсійного фонду.

Громадяни, які незадоволені рішенням органу Пенсійного фонду, можуть:

 • оскаржити таке рішення в органі Пенсійного фонду України вищого рівня;
 • звертатися в суд зі скаргами на дії або бездіяльність управління, їхніх посадових та службових осіб;
 • оскаржувати в апеляційному порядку рішення судів нижчого рівня;
 • вимагати своєчасного та повного виконання рішень судів, які набули чинності.