Районна газета

ПЕНСІЯ – ЦЕ НЕ ДОПОМОГА ВІД ДЕРЖАВИ, А ІНДИВІДУАЛЬНИЙ РЕЗУЛЬТАТ БАГАТОРІЧНОЇ ПРАЦІ КОЖНОГО

Зазвичай молодь не замислюється про заощадження на старість, у них є нагальніші потреби: їм необхідні гроші на житло, виховання дітей, освіту тощо, але навіть незначні регулярні страхові внески на пенсійне страхування гарантують особі в майбутньому право на отримання пенсійних виплат із системи загальнообов’язкового державного пенсійного страхування.

Починаючи з 1 січня 2004 року відповідно до Закону України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» для обчислення розміру пенсій визначають страховий стаж людини — період, протягом якого вона підлягала загальнообов'язковому державному пенсійному страхуванню та за який щомісяця було сплачено страхові внески. Стаж обчислюють у місяцях, і той місяць (або місяці), за який не сплачено внески в Пенсійний фонд, не включають до стажу.

За всіх офіційно працюючих громадян внески сплачують роботодавці. Але є й такі категорії осіб, за яких єдиний внесок не спла­чується. Це студенти, громадяни, які працюють за кордоном, особи, які працюють неофіційно тощо. Тож може виникнути ситуація, що ці особи не матимуть достатньої кількості років страхового стажу для призначення пенсії, адже право на призначення, наприклад, пенсії за віком мають особи після досягнення віку 60 років та наявності страхового стажу не менше 15 років.

Для таких категорій осіб законодавством передбачено право добровільної участі в системі за­гальнообов'язкового державного соціального страхування шляхом укладен­ня договору, строк якого не може бути меншим за один рік.

Особам, які бажають брати добро­вільну участь у системі загальнообов'язкового державного соціаль­ного страхування, необхідно звернутись до фіскальних органів за місцем проживання й подати  відповідну заяву за встановленою формою та копії  трудової книжки (за наяв­ності), документа, що посвідчує особу (паспорт), документа, що підтверджує членство у фермерському госпо­дарстві, особистому селянському господарстві (для членів таких господарств). Додаткову інформацію можна отримати, звернувшись до Глухівського відділення Шосткинської об'єднаної державної податкової інспекції.

У договорі визначають розмір і по­рядок сплати єдиного внеску, умо­ви скасування договору, права та обов'язки сторін, відповідальність сторін за невиконання або неналеж­не виконання умов цього договору.

У разі бажання особи сплатити єдиний внесок за попередні періоди, коли вона не підлягала загальнообов'язко­вому державному соціальному страхуванню (у тому числі за період з 1 січня 2004 року по 31 грудня 2010 року), фіскальні органи можуть укладати з особою окремий дого­вір про одноразову сплату.

Період, за який сплачено єдиний внесок відповідно до укладеного договору у розмірі, не меншому за мінімаль­ний страховий внесок (на сьогодні  це 319 грн.), зараховується до страхового стажу.

Головний спеціаліст – юрисконсульт Глухівського об’єднаного управління Пенсійного фонду України Сумської області Олексій Обуховський