Районна газета

НЕДООТРИМАНА ПЕНСІЯ

Питання виплати недоотриманої пенсії та інші питання пенсійного забезпечення регулюються Законом України “Про загальнообов'язкове державне пенсійне страхування” (далі — Закон).

Відповідно до частини першої ст. 52 Закону сума пенсії, що належала пенсіонерові і залишилась недоотриманою у зв'язку з його смертю, виплачується по місяць смерті включно членам його сім'ї, які проживали разом із ним на день смерті. Зокрема це стосується непрацездатних членів сім'ї, зазначених у частині другій ст. 36 Закону, які перебували на його утриманні, незалежно від того, проживали вони разом із померлим пенсіонером чи не проживали. Звернутися за виплатою суми пенсії померлого пенсіонера потрібно протягом шести місяців із дня відкриття спадщини.

У разі відсутності непрацездатних членів сім'ї або якщо вони не звернуться за виплатою вказаної суми протягом шести місяців, пенсія, що належала пенсіонерові, залишається недоотриманою і входить до складу спадщини.

Розглянемо випадок, коли пенсію перераховують на банківський рахунок. Виплата пенсій через банки регулюється Порядком виплати пенсій та грошової допомоги за згодою пенсіонерів та одержувачів допомоги через їх поточні рахунки у банках, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 30.08.1999 р. №1596 (зі змінами). А самі поточні рахунки одержувачам пенсій та грошової допомоги уповноважені банки відкривають у порядку, встановленому нормативно- правовими актами Національного банку, що регулюють порядок відкриття рахунків у національній та іноземній валюті.

Між уповноваженим банком і одержувачем пенсії та грошової допомоги укладається договір. Одержувачу видається ощадна книжка, в якій обов'язково зазначаються його прізвище, ім'я та по батькові, номер поточного рахунку та реквізити установи уповноваженого банку, або платіжна картка.

Згідно з п. 13 зазначеного Порядку в разі надходження в уповноважений банк відомостей про смерть одержувача пенсії та грошової допомоги банк зобов'язаний припинити зарахування коштів на поточний рахунок з місяця,наступного за місяцем смерті одержувача.

Суми пенсій та грошової допомоги, зараховані на поточний рахунок разом із нарахованими на них відсотками, починаючи з наступного за місяцем смерті пенсіонера операційного місяця, підлягають поверненню уповноваженим банком органам Пенсійного фонду.

Сума пенсії, що належала одержувачу і не була зарахована на поточний рахунок у зв'язку з його смертю, виплачується членам сім'ї, які проживали разом із пенсіонером на день його смерті, згідно зі ст. 52 Закону в загальному порядку за їх зверненням в орган Пенсійного фонду. Якщо ж пенсію за місяць, у якому пенсіонер помер, вже було зараховано на банківський рахунок померлого, Пенсійний фонд не має правових підстав для повернення зарахованих коштів. У такому випадку отримати кошти з рахунку померлого, зокрема недоотриману пенсію, можна лише в порядку успадкування банківського вкладу.