Районна газета

ПЕНСІЙНИЙ ФОНД: ВПРОВАДЖУЄМО НОВІТНІ ТЕХНОЛОГІЇ

Система обслуговування громадян та обробки пенсійної документації, на сьогодні, не є такою, що відповідає сучасним вимогам та принципам інформаційного суспільства, а отже потребує рішучих комплексних змін та впровадження нових модернізованих технологій. Особливо це питання постає в умовах збільшення численної кількості документів, що оброблюються та зберігаються в органах ПФУ. У Пенсійному фонді України вже кілька років тому розпочато діяльність щодо створення нової системи обслуговування громадян та обробки пенсійної документації на базі централізованих інформаційних технологій. Нова система обслуговування громадян передбачає функціональне розділення на дві складові: безпосереднє приймання громадян у залах обслуговування (фронт-офіс), обробка документів, отриманих від громадян, та надання кінцевого результату (бек-офіс). В управлінні в Глухівському регіоні з 1 серпня 2016 року почали працювати в єдиній електронній системі призначення, перерахунку та виплати пенсій.

Тепер докладніше. Звична паперова пенсійна справа - це товстелезний зшиток різноформатних паперів. Тут копії всіх документів, необхідних для призначення та перерахунку пенсійних виплат. Для пенсіонера була морока робити ці копії, а тепер як незручно фахівцеві користуватися таким зшитком. В новій системі пенсіонер звертається до фронт-офісу управління для призначення пенсії, або за перерахунком пенсії, подає оригінали документів. Паспорт, трудова книжка, інші необхідні документи підлягатимуть скануванню безпосередньо спеціалістом пенсійної служби, який здійснює їх прийом та створює основу електронної пенсійної справи. Більше того, заявнику не потрібно власноруч заповнювати бланк заяви, як це було раніше, за нього в автоматизованому режимі її сформує спеціаліст відділу. Громадянину залишиться лише перевірити внесені в заяву відомості та засвідчити заяву своїм підписом. Спеціаліст особисто відповідає за кожен документ, який він сканував і завантажив в електронну пенсійну справу. Адже він завіряє всі дані своїм електронним підписом. Фак­тично, нові сучасні стандарти унеможливлю­ють втрату персональних даних і витік інфор­мації.

Призначення пенсії відбуватиметься в централізованій системі, яка є єдиною для всіх територіальних управлінь Фонду. Сучасні веб-технології дозволяють автоматично внести в електронну пенсійну справу дані із системи персоніфікованого обліку про страховий стаж і заробітну плату застрахованої особи та провести розрахунок пенсії. Нова система має можливість аналізувати призначення пенсії за всіма варіантами, на які має право особа, та обрати найвигідніший. Інформація про особу, що міститиметься в електронній пенсійній справі, надійно захищена, що унеможливлює її витік.

Позитивний ефект від впровадження нових технологій безперечний: досягається максимальна автоматизація процесів від моменту звернення до призначення і виплати пенсії, перехід до електронних пенсійних справ, відмова від численних паперових архівів, а це економія коштів Фонду, упередження переплат та дублювання виплат, надійний захист персональних даних.

Начальник управління  Світлана Козубова