Районна газета

УМОВИ ПРИЗНАЧЕННЯ ПЕНСІЇ У ЗВ’ЯЗКУ З ВТРАТОЮ ГОДУВАЛЬНИКА

Пенсія по втраті годувальника призначається непрацездатним членам сім'ї померлого годувальника, які були на його утриманні, за наявності в померлої особи на день смерті страхового стажу, який був би необхідний йому для призначення пенсії по ІІІ групі інвалідності.

Батьки і чоловік (дружина) померлого, які не були на його утриманні, мають право на пенсію у зв'язку з втратою годувальника, якщо вони не мають засобів до існування.

До непрацездатних осіб належать:

батьки, чоловік (дружина), які є пенсіонерами або інвалідами, діти до 18 років, та повнолітні діти, які є інвалідами ( якщо інвалідність настала до досягнення 18 років), діти-сироти (до 23 років), діти — школярі, студенти (до 23 років), тощо.

Розмір пенсії становить:

- 50 відсотків пенсії за віком померлого годувальника на 1 непрацездатного члена сім'ї;

- 100 відсотків пенсії за віком на двох та більше непрацездатних членів сім'ї, що розподіляється між ними рівними частками.

Пенсія у зв'язку з втратою годувальника призначається на весь період, протягом якого член сім'ї померлого годувальника вважається непрацездатним, а членам сім'ї-пенсіонерам, які досягли пенсійного віку - довічно.

Документи необхідні для призначення пенсії у зв'язку з втратою годувальника:

- письмова заява про призначення пенсії, яка подається особисто заявником (якщо заявником є неповнолітня або недієздатна особа - заява подається батьками, опікунами, піклувальниками ) або представником за нотаріальною довіреністю;

- оригінал документу про страховий стаж — трудова книжка, в разі відсутності трудової книжки - документи, які підтверджують наявність стажу (довідки, виписки із наказів, особові рахунки і відомості на видачу заробітної плати, посвідчення, характеристики, письмові трудові договори і угоди з відмітками про їх виконання, тощо);

Докладний перелік таких документів визначається Порядком підтвердження наявного трудового стажу для призначення пенсій за відсутності трудової книжки або відповідних записів у ній, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 12.08.93 №637;

- оригінал довідки про заробітну плату особи за період страхового стажу до 01.07.2000 року з місць роботи (за бажанням);

-довідка податкової адміністрації про присвоєння ідентифікаційного номера померлому годувальнику;

-оригінали свідоцтва про народження або паспорту особи, якій призначається пенсія;

-оригінал довідка про склад сім'ї померлого годувальника (довідка з ЖЕКу за місцем проживання) та копії документів, що засвідчують родинні стосунки члена сім'ї з померлим годувальником (свідоцтво про народження, свідоцтво про шлюб, довідки про склад сім'ї, а також рішення суду );

-оригінал свідоцтва органу РАЦСу про смерть годувальника або рішення суду про визнання його безвісно відсутнім;

-довідки загальноосвітніх навчальних закладів про те, що особи навчаються за денною формою навчання — подається у випадку коли у померлого є діти — учні, студенти, тощо;

-документ про перебування членів сім'ї на утриманні померлого годувальника.

Пенсія у зв’язку з втратою годувальника призначається з дня, що настає за днем смерті годувальника, якщо звернення про призначення такого виду пенсії надійшло протягом 12 місяців з дня смерті годувальника.

Начальник відділу обслуговування громадян Глухівського об’єднаного управління ПФУ Сумської області Оксана Карлова