Районна газета

НА ГЛУХІВЩИНІ ПРОВОДИТЬСЯ РЕЙД „УРОК”

Як наголошує голова Глухівської районної державної адміністрації Олексій Ткаченко, всі неповнолітні діти району повинні бути охоплені навчанням. Районною владою створені всі умови для цього. Відповідними службами районної державної адміністрації буде здійснюватись суворий контроль з метою недопущення порушення прав та законних інтересів дітей.

Відповідно до Конституції України, Законів України „Про освіту” та „Про загальну середню освіту”, з метою надання дітям з сімей, які опинилися в складних життєвих обставинах, адресної допомоги в підготовці до нового навчального року та осінньо-зимового сезону; виявлення дітей шкільного віку, не охоплених навчанням на початок учбового періоду, усунення причин та умов даного явища; соціального захисту виявлених дітей, запобігання їх бездоглядності і безпритульності, службою у справах дітей, спільно з управлінням освіти, молоді та спорту Глухівської районної державної адміністрації проводиться Всеукраїнський профілактичний захід „Урок”.

Рейд „Урок” продовжуватиметься протягом вересня – жовтня поточного року та заходи по охопленню всіх дітей навчанням, як вимагає чинне законодавство, триматимуть протягом усього навчального року.

Підсумком проведення рейду стане вжиття заходів щодо повернення або влаштування виявлених дітей до навчальних закладів, закладів соціального захисту дітей; усунення причин та умов, внаслідок яких діти не були охоплені навчанням; притягнення до відповідальності батьків або осіб, які їх замінюють, посадових осіб за порушення прав та законних інтересів дітей.

Одночасно нагадуємо батькам та особам, що їх замінюють про відповідальність за порушення законодавства про освіту.

Закон України „Про освіту”:

Стаття 59. Відповідальність батьків за розвиток дитини

1. Виховання в сім’ї є першоосновою розвитку дитини як особистості.

2. На кожного з батьків покладається однакова відповідальність за виховання, навчання і розвиток дитини.

3. Батьки та особи, які їх замінюють, зобов’язані: постійно дбати про фізичне здоров’я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей; поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до державної і рідної мови, сім”ї, старших за віком, до народних традицій та звичаїв; виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей, українського та інших народів, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до своєї країни; сприяти здобуттю дітьми освіти у закладах освіти або забезпечувати повноцінну домашню освіту відповідно до вимог щодо її змісту, рівня та обсягу; виховувати повагу до законів, прав, основних свобод людини.