Районна газета

ПОВІДОМЛЕННЯ

ПОВІДОМЛЕННЯ про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля Товариство з обмеженою відповідальністю  «ГЛУХІВСЬКИЙ КАР’ЄР КВАРЦИТІВ», код ЄДРПОУ 14015554, інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб’єкта господарювання

юридична адреса:

41462,Сумська обл., Глухівський р-н, с.Баничі, вул. Заводська,буд. 18 А.

адреса реєстрації:

41462,Сумська обл., Глухівський р-н, с.Баничі, вул. Заводська,буд. 18 А.

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Тел/факс (05444)7-09-08; тел.(05444)65417

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Підприємство є постачальником сировини для виробництва високоякісних феросплавів (феросиліцію) та кристалічного кремнію високих марок, а також щебню та буту для використання в будівництві.

Технічна альтернатива 1.

Технічна альтернатива зазначеної планованої діяльності відсутня, так як Баницьке родовище в промисловій експлуатації знаходиться на підставі спеціального дозволу на користування надрами № 1006 від 29.07.1997 року виданого Державною службою геології на надр України терміном на 20 років та подовженого до 29.07.2037 року.

Технічна альтернатива 2.

Як технічна альтернатива суб’єктом господарювання може розглядатися видобування сировини гідро механізованим способом.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи*.

Баницьке родовище кварцитовидних пісковиків знаходиться у Глухівському районі Сумської області на північно-східній околиці села Баничі.

Географічні координати ліцензійної площі родовища: північна широта – 50°30'13"– 51°30'55", східна довгота – 33°55'21"– 33°57'09".

Площа ліцензійної ділянки складає 88,8 га.

Районний центр м. Глухів, а також найближча залізнична станція знаходяться в 20 км на північ від родовища, з останньою родовище зв’язане залізничним сполученням віткою широкої колії.  Основною транспортною артерією району родовища є траса Суми-Шостка.

Родовище знаходиться на орних землях Баницької сільської ради в межах вододілу річок Есмань та Клевень. Площа вододілу представляє собою плато, яке обмежене глибоким урізом долин річок та впадаючих в них глибоких ярів та балок. Абсолютні відмітки поверхні родовища змінюються від 180 м до 200 м, і відмітки долин річок Есмань та Клевень складають 134-140 м. Відносне перевищення поверхні вододілу над долинами річок складає 40-50 м.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Враховуючи межі Баницького родовища кварцитовидних пісковиків, територія, що облаштована та задіяна в процесі видобутку піску - територіальна альтернатива відсутня.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності

Визначається забезпеченням робочими місцями працездатного населення, сплатою податків в місцеві бюджети, покращенням економічної ситуації регіону.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо)

Баницьке родовище кварцитовидних пісковиків складається з двох ділянок: Північно-Східної та Південної. В теперішній час ведеться розробка Північно-Східної ділянки.

Прийнято напрямок гірничих робіт з південного-заходу на північний-схід, що забезпечує можливість розміщення породних відвалів всередині виробленого простору кар'єру, їх рекультивація та якнайшвидше повернення відновлених земель для господарського користування.

Враховуючи першочерговість відпрацювання Північно-Східної ділянки залишкових запасів (6175,89 тис.т), при прийнятій у ТЕО продуктивності по кварцитовидних пісковиках, що дорівнює 380 тис.т на рік, вистачить на 16 років. З урахуванням запасів Південної ділянки (2-а черга) тривалість діяльності кар'єра становить майже 21 роки. В теперішній час фактична продуктивність кар'єру залежить від ринку збуту готової продукції.

Електропостачання кар'єру здійснюється від мережі 10 кВ комірки №7 та №15 Баницької підстанції 35/10 кВ через власне ЦРП-10 кВ.

Опалення на Глухівському кар'єрі здійснюється від власної котельні, яка працює на природному газі.

Водопостачання здійснюється від водопроводу Баницької сільської ради.

Гірничо-геологічні умови залягання, фізико-механічні властивості корисної копалини, технологія видобутку, продуктивність кар'єру обумовлює 2-х уступну транспортну систему розробки кварцитовидних пісковиків з паралельним переміщенням фронту робіт з розташуванням відвалів у виробленому просторі Північно-Східної ділянки родовища.

Довжина фронту видобувних робіт складає по 1-видобувному уступу - 398 м, по 2-видобувному уступу – 157 м.

Потужність продуктивного горизонту становить 21.5 - 27.0 м, в середньому 24.1м. Висота уступів обрана з умови своєрідного залягання лінзовидних покладів пісковика, відповідно до чинних «Правил безпеки при розробці МПІ відкритим способом», робочими параметрами гірничого обладнання і становить: 1 видобувний уступ – 14,47 м., 2 уступ – 10,90 м. Висота розвалу після вибуху не перевищує максимальну висоту черпання екскаватора і становить не більше 8 м. Кут укосу уступів приймається 800.

Розпушування кварцитовидного пісковика проводиться за допомогою буропідривних робіт методом свердловинних зарядів. Буріння свердловин здійснюється верстатом СБШ-250 мм, діаметр свердловин 244 мм.

Розпушена підірвана гірнича маса вантажиться екскаватором Hyundai, з ємністю ковша 3,2 м3, в самоскиди БелАЗ-540 і транспортується на ДСФ, де вивантажується в приймальний бункер стрічкового живильника для подальшої переробки.

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

Екологічні та інші обмеження планової діяльності за технічною альтернативою 1.

Експлуатація кар'єру ведеться з дотриманням «Єдиних правил охорони надр при розробці родовищ твердих корисних копалин».

Розкривні породи на родовищі за агрохімічними властивостями, підрозділяються на дві групи. Перша – ґрунтовий шар і суглинки (основна частина розкриву) придатні для біологічної рекультивації відпрацьованих площ і посіву сільськогосподарських культур, друга – супіски та глини, через вміст фітотоксичних легкорозчинних солей використовуються під лісонасадження та засипку нижньої частини площ, які рекультивуються.

Ґрунтовий шар використовується для рекультивації відпрацьованих площ.

Породи розкриву задовольняють вимогам ГОСТу 17.5.1.03-86.

Розкривні, вміщуючі і підстилаючі корисну товщу піски не відповідають ГОСТам 2138-74 «Пески формовочные», ГОСТ 8736-77 «Песок для строительных работ» і ГОСТ 22551-77 «Песок кварцевый, молотые песчаник, кварцит и жильный кварц для стекольной промышленности», у зв'язку, з чим вони не рекомендовані для використання в промисловості.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за технічною альтернативою 2.

Всі екологічні та інші обмеження планової діяльності аналогічні до тих, що й для технічної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за територіальною альтернативою 1 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за територіальною альтернативою 2 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

Еколого – інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 1.

У зв’язку з тим, що розширення площі ділянки родовища та меж не планується, додаткова еколого-інженерна підготовка і захист території не потрібні.

Інженерна підготовка і захист території здійснюється існуючою інфраструктурою та передбачає:

- виготовлення проектної документації:

 - розміщення тимчасових приміщень, необхідних для ведення робіт:

- доставку на об’єкт необхідних механізмів, сировинних ресурсів:

 - проведення гірничо-капітальних робіт:

 - дотримання технології, що передбачена проектом, при розробці родовища, щоб уникнути ерозійних процесів:

 - проведення рекультивації відпрацьованого кар’єру.

 щодо технічної альтернативи 2.

Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо технічної альтернативи 2 аналогічні технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо територіальної альтернативи 1 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 1

щодо територіальної альтернативи 2.

Еколого-інженерна підготовка і захист території, щодо територіальної альтернативи 2 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, щодо технічної альтернативи 1.

Основний вплив при розробці родовища буде здійснюватись на атмосферне, водне та геологічне середовище.  Виконання  видобувних робіт на родовищі супроводжується порушенням стану земельних ресурсів та надр, викидів в атмосферне повітря забруднюючих речовин (від неорганізованих та пересувних джерел) та водовідведенням.

Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті реалізації планованої діяльності є:

 •  атмосферне повітря – технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єрна техніка та  автотранспорт;

 •  водне середовище – технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єрна техніка та  автотранспорт;

 •  ґрунти – кар’єрна техніка та автотранспорт, утворення відходів, та подальше  поводження з ними;

 • рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив, що обумовлюється роботою  обладнання на технологічних майданчиках;

• вплив на клімат та мікроклімат – незначний;

•  вплив на техногенне середовище –  відсутній.

щодо технічної альтернативи 2.

Джерелами можливого впливу на довкілля в результаті реалізації планованої діяльності є:

•  атмосферне повітря – технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єрна техніка та  автотранспорт;

• водне середовище – технологічне обладнання виробничого процесу, кар’єрна техніка та  автотранспорт;

•  ґрунти – кар’єрна техніка та автотранспорт, утворення відходів, та подальше  поводження з ними;

 •  рослинний і тваринний світ – опосередкований вплив, що обумовлюється роботою  обладнання на технологічних майданчиках;

 • вплив на клімат та мікроклімат – незначний;

 •  вплив на техногенне середовище –  відсутній.

 щодо територіальної альтернативи 1.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, щодо територіальної альтернативи 1 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля, щодо територіальної альтернативи 2 відсутні через відсутність територіальної альтернативи 2.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”)

Належить до першої  категорії  видів планованої діяльності ст.3 п.2 ч.15.

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав)

Підстави для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля відсутні.

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля

До звіту з оцінки впливу на довкілля будуть включені з достатньою деталізацією наступні планові показники:

- опис місця провадження планованої діяльності та цілі планованої діяльності, опис основних характеристик планованої діяльності;

- опис поточного стану довкілля та факторів довкілля;

- оцінка впливу планованої діяльності на геологічне середовище, атмосферне повітря, поверхневі, підземні води, ґрунти, рослинний та тваринний світ, техногенне середовище, соціальне середовище;

- опис передбачених заходів, спрямованих на запобігання, відвернення, уникнення, зменшення, усунення значного негативного впливу на довкілля, у тому числі (за можливості) компенсаційних заходів;

 - зауваження та пропозиції які надійдуть в результаті громадських обговорень.

 12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого попереднім абзацом;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у цій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість подавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено у оголошенні про початок громадського обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу планованої діяльності на довкілля.

Протягом 20 робочих днів з дня офіційного оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції вкажіть унікальний реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень та пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені у Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб’єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб’єкт господарювання під час підготовці звіту з оцінки впливу на довкілля зобов’язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані в процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде отримання позитивного висновку уповноваженого органу державної влади, що видається  Міністерством екології та природних ресурсів

15. Усі зауваження та пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля необхідно надсилати до

Міністерство екології та природних ресурсів, 03035, м. Київ, вул. Митрополита Василя Липківського, 35, тел.: +38 (044) 206-31-43, +38 (044) 206 31 00, +38 (044) 206 31 07, Начальнику відділу оцінки впливу на довкілля Шимкус Марині Олександрівні

E-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її. .