До уваги юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців!

05.04.2015 набрав чинності Закон України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо спрощення умов ведення бізнесу (дерегуляція)» від 12.02.2015 № 191-VIII (далі - Закон) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/191-19/page), згідно якого вносяться зміни до Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців».

07.04.2015 набрав чинності Порядок надання відомостей з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, затверджений наказом Міністерства юстиції України 31.03.2015 № 466/5, зареєстрований в Міністерстві юстиції України 31.03.2015 за № 349/26794 (далі - Порядок) (http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/z0349-15).

Згідно Закону та Порядку відомості, що містяться в Єдиному державному реєстрі, надаються:

1) у паперовій формі державним реєстратором юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців (далі - державний реєстратор) у вигляді:

 • витягу;
 • довідки;
 • виписки;

2) в електронній формі:

 • у форматі бази даних або в іншому форматі відповідно до договору між технічним адміністратором та бюро кредитних історій або банком;
 • державним реєстратором через Реєстраційний портал у вигляді виписки, витягу та довідки, засвідчених його електронним цифровим підписом;
 • програмними засобами ведення Єдиного державного реєстру через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру у вигляді:
 • виписки щодо юридичної особи;
 • витягу та довідки;
 • доступу до відомостей з Єдиного державного реєстру.

Запит про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі подається запитувачем державному реєстратору особисто або надсилається поштовим відправленням.

До запиту про надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі додаються:

 • належним чином завірена копія документа, що підтверджує повноваження представника, у разі подання запиту про надання виписки щодо фізичної особи - підприємця уповноваженою особою;
 • документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала, або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання виписки, витягу або довідки.

Під час подання запиту про надання виписки, витягу та довідки запитувач пред’являє документ, що посвідчує його особу:

 • для громадян України - паспорт громадянина України, паспорт громадянина України для виїзду за кордон, дипломатичний паспорт, службовий паспорт, посвідчення особи моряка, службове посвідчення, посвідчення водія чи інший виданий державним органом документ, який має такі обов'язкові реквізити, як прізвище, ім'я, по батькові, фотокартку, підпис відповідальної посадової особи, відбиток печатки або штампу установи, яка видала документ, дату видачі;
 • для іноземців - національний паспорт або документ, що його замінює;
 • для осіб без громадянства - посвідчення особи без громадянства, посвідчення особи без громадянства для виїзду за кордон.

У разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою така особа пред’являє, крім одного з вищезазначених документів, документ, що підтверджує її повноваження, та надає його копію.

У разі надсилання запиту про надання виписки щодо фізичної особи - підприємця поштовим відправленням справжність підпису запитувача на запиті повинна бути нотаріально засвідчена.

Надання виписки, витягу та довідки в електронній формі

Запит про надання виписки, витягу та довідки в електронній формі подається запитувачем через Реєстраційний портал або офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру.

До запиту про надання відомостей з Єдиного державного реєстру додаються:

1) через Реєстраційний портал:

відсканований документ, що підтверджує повноваження представника, - у разі подання запиту про надання виписки, витягу та довідки уповноваженою особою;

відсканований документ (копія квитанції, виданої банком, копія платіжного доручення з відміткою банку, квитанція з платіжного термінала або квитанція (чек) з поштового відділення зв’язку), що підтверджує внесення плати за отримання відомостей з Єдиного державного реєстру, засвідчений електронним цифровим підписом запитувача;

2) через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру - інформація про внесення плати за отримання відповідних відомостей з використанням платіжних систем через мережу Інтернет.

Сканування паперових носіїв документів здійснюється з урахуванням таких вимог:

 • формат зображення: чорно-біле;
 • роздільна здатність: 150 х 150 точок на дюйм;
 • глибина кольору: 4 біти;
 • формат готового файла: компресований багатосторінковий TIFF.

Документи, які містять більше однієї сторінки, скануються в один файл.

Відсканований документ повинен бути придатний для сприйняття його змісту людиною.

Кожний електронний документ, що подається через Реєстраційний портал, засвідчується електронним цифровим підписом запитувача.

Надання виписки, витягу та довідки в паперовій формі та електронній формі через Реєстраційний портал здійснюється на підставі:

 • 1) запиту про надання виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 1 до Порядку;
 • 2) запиту про надання витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців за формою згідно з додатком 2 до Порядку;
 • 3) запиту про надання довідки з Єдиного державного реєстру за формою згідно з додатком 3 до Порядку.

Відомості з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців надаються протягом 24 годин, крім вихідних та святкових днів, після надходження запиту.

Виписки, витяги та довідки на запит, поданий через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру, формуються за допомогою програмних засобів ведення Єдиного державного реєстру та надаються в електронній формі через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру в режимі реального часу.

Виписка щодо юридичної особи, витяг та довідка надаються на запит будь-якої фізичної та юридичної особи.

Виписка щодо фізичної особи - підприємця надається на запит цієї фізичної особи - підприємця або її представника.

Запит про надання виписки, витягу та довідки подається незалежно від місця зберігання реєстраційних справ юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців.

Запит про надання відомостей з Єдиного державного реєстру заповнюється українською мовою:

машинодруком або від руки розбірливими друкованими літерами, без виправлень - у разі подання запиту в паперовій формі;

за допомогою Реєстраційного порталу або офіційного веб-сайту розпорядника Єдиного державного реєстру - у разі подання запиту в електронній формі.

Виписки, витяги та довідки надаються у такій самій формі (паперовій або електронній), у якій подано запит.

За надання відомостей з Єдиного державного реєстру справляється плата у такому розмірі:

0,05 мінімальної заробітної плати - за надання витягу та довідки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;

0,02 мінімальної заробітної плати - за надання виписки з Єдиного державного реєстру в паперовій формі;

75 відсотків плати, встановленої цією частиною, - за надання витягу, довідки та виписки з Єдиного державного реєстру в електронній формі.

Плата за надання відомостей справляється у відповідному розмірі від мінімальної заробітної плати у місячному розмірі, встановленої законом на 1 січня календарного року, в якому подається запит про надання відповідних відомостей.

За надання виписки з Єдиного державного реєстру за результатами проведення реєстраційної дії плата не справляється.

Безоплатний доступ до актуальних на момент запиту відомостей Єдиного державного реєстру забезпечується через офіційний веб-сайт розпорядника Єдиного державного реєстру шляхом їх пошуку, перегляду, копіювання та роздрукування.

Тобто, відтепер є можливість і не приходити до державного реєстратора, щоб отримати вказані документи (за виключенням отримання виписки щодо фізичної особи-підприємця). А для отримання електронного документа не потрібні електронні цифрові підписи або інші підтвердження – достатньо скористатися онлайн сервісом, оплатити вартість послуги платіжною карткою, отримати документ і роздрукувати його.

Наприклад, заповнивши необхідні поля, потрібно сплатити за послугу карткою – вартість отримання витягу становить 45 гривень 68 копійок плюс 3 гривні комісії отримує Ощадбанк – тобто загалом 48,68 грн.

Документ завантажується безпосередньо з сайту (http://new.minjust.gov.ua/ua/services). Після сплатити за послугу присвоюється унікальний код. Кошти одразу зараховуються до держбюджету. Після формування витягу його можна роздрукувати. Такий витяг дійсний без підпису і печатки державного реєстратора.

Начальник відділу державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців реєстраційної служби Глухівського міськрайонного управління юстиції Сумської області Л.О.Шакотько